YouTube Email

Type II Serisi (ABD'de Boston Classic adýyla tanýnýr)

Som gümüþ, altýn-gümüþ (GS) alaþýmý, 9 karat altýn, 14 karat altýn, 18 karat altýn, 24 karat altýn ve platin seçenekleri mevcut olan el yapýmý flüt.  Açýk delikler ve Fransýz stili sivriltilmiþ güderi çanak baðlantý kollarý. Lehimli delikler.

 • Brögger System standarttýr
 • Kalýn-duvarlý boru seçeneði gümüþ (0.45 mm) ve platin (0.33 mm)
 • Straubinger Güderi seçeneði

MASİF GÜMÜŞ SERİ

 • Type I (ABD'de Classic adýyla tanýnýr)

  Type I (ABD'de Classic adýyla tanýnýr)

  Aðýzlýk, gövde, kuyruk ve perde mekanizmasý saf gümüþten üretilmiþ el yapýmý flüt. Fransýz stili sivriltilmiþ güderi çanaðý baðlantý kollarý olan perdeler. Çektirme usulüyle açýlmýþ delikler, çivisiz sol-el mekanizmasý.

  • Brögger System seçeneði
  • Kalýn-duvarlý boru (0.45 mm) seçeneði
  • Straubinger Güderi seçeneði.
 • PA-402

  PA-402

  Aðýzlýðý, gövdesi ve kuyruðu saf gümüþ, perde mekanizmasý gümüþ kaplamalý nikel-gümüþten üretilmiþ el yapýmý flüt.  Fransýz stili sivriltilmiþ güderi çanaðý baðlantý kollarý olan perdeler, çektirme usulüyle açýlmýþ delikler, çivisiz sol-el mekanizmasý.

  • Brögger System seçeneði
  • Kalýn-duvarlý boru (0.45 mm) seçeneði
  • Straubinger Güderi seçeneði.
 • PA-202

  PA-202

  Aðýzlýðý saf gümüþ; gövde, kuyruk ve perde mekanizmasý gümüþ kaplamalý nikel-gümüþten üretilmiþ el yapýmý flüt. Fransýz stili sivriltilmiþ güderi çanaðý baðlantý kollarý olan perdeler, çektirme usulüyle açýlmýþ delikler, çivisiz sol-el mekanizmasý.

  • Straubinger Güderi seçeneði
 • PA-102

  PA-102

  Ambiþürü, bacasý ve fýçýsý saf gümüþ; gövde, kuyruk ve perde mekanizmasý gümüþ kaplamalý nikel-gümüþten üretilmiþ el yapýmý flüt. Fransýz stili sivriltilmiþ güderi çanaðý baðlantý kollarý olan perdeler ve çektirme usulüyle açýlmýþ delikler, çivisiz sol-el mekanizmasý.

Alto Flüt Modelleri

 • Alto Flüt Modelleri

  Alto Flüt Modelleri

  Miyazawa'nýn el yapýmý alto flütü, tepkisi olaðanüstü olan bir aðýzlýk ile optimum rahatlýk saðlayacak aralýklarla yerleþtirilmiþ tuþlarý sayesinde, kullanýcýsýna zahmetsiz bir performans kalitesi sunar. Bir yenilik olarak, daha güvenli tuþe için perdelerin parmak temas yüzeylerine abanoz ilaveler yerleþtirilmiþtir. Miyazawa Alto Flüt, tüm dünyada profesyonel senfoni çalgýcýlarý tarafýndan tercih edilmektedir.

   

  Model SH

  Gümüþ aðýzlýklý el yapýmý alto flüt. Gümüþ kaplamalý nikel-gümüþ gövde, kuyruk ve perde mekanizmasý.

  Model PCM

  Gümüþ aðýzlýklý, gövde ve kuyruðu PCM-gümüþ alaþýmdan üretilmiþ el yapýmý alto flüt. Gümüþ kaplamalý nikel-gümüþ perde mekanizmasý.

  Model ST

  Aðýzlýk, gövde ve kuyruðu gümüþten üretilmiþ el yapýmý alto flüt. Gümüþ kaplamalý nikel-gümüþ perde mekanizmasý.